Flip van Meurs | Architect

Flip van Meurs Architect geeft je de ruimte en ontwerpt in samenspraak jouw natuurlijke leefomgeving. Het ontwerp ontwikkelt zich uit de mogelijkheden die mij worden geboden. Hierbij worden wensen en werkelijkheid in balans gebracht: een geld-waarde evenwicht.

Bij het ontwerpen van een gebouw draait het om de inhoud. Binnen wordt geleefd. Binnen wordt gewerkt. Dat leven en werken geef ik op een eigen, karakteristieke, manier vorm door hier een passende ruimte voor te ontwerpen. Het is een ruimte, altijd in relatie tot de omgeving waardoor binnen van buiten genoten kan worden zonder dat de privacy er onder lijdt. De gevel, die het karakter van het gebouw naar buiten toe toont, ontwikkelt zich als een afgeleide van de binnenkant. Ook hier worden wensen en werkelijkheid in balans gebracht: het individueel belang in evenwicht met het algemeen belang; pand-kavel-straat-buurt-stad worden met elkaar in verband gebracht.

Een beroep op gezond verstand
Bij het ontwerpen zoekt Flip van Meurs Architect naar oplossingen die de behoefte van de opdrachtgever laten samen gaan met het algemeen belang van het behoud van onze natuurlijke leefomgeving. Elk ontwerp voorziet in een tijdelijke behoefte. In optima forma mag deze geen onomkeerbare gevolgen te weeg brengen. Mijn opdrachtgevers hebben met mij gemeen dat ze zich bewust zijn van de impact van het menselijk handelen op onze leefomgeving. Het bewust omgaan met de rijkdom van onze wondere wereld is de tweede waarde die in de ontwerpen tot uitdrukking worden gebracht.

“Wie bij mij terecht komt is niet op zoek naar een standaard oplossing. Die is elders te koop. Ik laat persoonlijke hartewensen op een verantwoorde manier in vervulling gaan.”

Flip van Meurs | Architect

Recente projecten

Deze projecten hebben de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Er is met plezier aan gewerkt en het resultaat staat. Met trots toon ik ze hier.