Over ons

Flip van Meurs Architect ontwerpt toekomstgericht om ‘morgen’ jouw idee te realiseren.

Met mijn klanten neem ik de tijd om te luisteren, tijd om ideeën te ontwikkelen, tijd om te onderzoeken, om te laten groeien, om te toetsen, om te beslissen.
Met de vergunning op zak is het tijd om te bouwen. Vervolgens is het tijd om het pand in gebruik te nemen. Tijd om te genieten.
Maatwerk en aandacht zijn kenmerkend voor mijn manier van doen. Alles op hét moment dat daar het meest geschikt voor is en met de juiste mensen. Vanaf het eerste contact begeleid ik de opdrachtgever door het hele proces tot na de oplevering van het gebouw. Daarmee ben ik de enige professional die alle overwegingen en beslissingen met de opdrachtgever bespreekt en daar de samenhang in bewaakt.

Alle werken worden binnen het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving vormgegeven en uitgewerkt.

Maatwerk en aandacht hebben een keerzijde: het is prijzig. Je moet het er voor over hebben om jouw idee te laten ontwikkelen en te laten vastleggen in een persoonlijk toegesneden ontwerp. Het is heel goed mogelijk dat het eerste gesprek, drie gesprekken nodig heeft. Op zijn minst moet er een ‘klik’ kunnen ontstaan. We staan immers aan het begin van een intensieve samenwerking waarbij onderling vertrouwen de basis vormt. Ook moet er duidelijkheid komen in de wensen, helderheid over de locatie, zal de hoogte van het beschikbare budget worden vastgelegd en wordt er bepaald hoe dit budget verdeeld wordt over de verschillende wensdelen. Hiermee kan ik me een beeld vormen van de omvang van de architectenwerkzaamheden die ik in een overeenkomst tot uitdrukking kan laten komen. De ondertekening van deze overeenkomst markeert de opdrachtverlening: Ja, je hebt het er voor over. Een cadeau aan jezelf.

Aandacht voor de één sluit aandacht voor allen niet uit. Dit is wat verstaan mag worden onder Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Ontwerpen is het bewust kiezen voor de verbetering van de leefomstandigheden van de mens. Alles dat bewust wordt ontkend of buiten beschouwing gelaten, is een potentieel gevaar voor deze leefomstandigheden. Je krijgt het als een boemerang terug. Hoe geweldig is het dat wat we vandaag verbeteren, blijvend de leefomstandigheden positief beïnvloedt. Ook wanneer er besloten wordt dat het nu gebouwde wordt ontmanteld. Ik streef in mijn ontwerpen een ecologisch evenwicht na. Mijn klant deelt mijn visie op het ideale gebouw in relatie tot de gebruiker (mens), de stad en de wereld om ons heen (milieu|natuur) en wil daar invulling aan geven.

Gun jezelf dit cadeau en laten we elkaar ontmoeten.