Over Flip

Ik ben Flip van Meurs, architect sinds 1992

Architectuur is voor mij bewust kiezen voor de verbetering van de leefomstandigheden van de mens. Daarom luister ik en neem ik de tijd om ideeën te ontwikkelen, te onderzoeken, te laten groeien en te toetsen. Wie gaat de ruimte gebruiken? Wat gaat die daar doen? En hoe doet hij of zij dat? Hoe kan de ruimte daarbij optimaal van dienst zijn? De antwoorden op die vragen en meer bepalen de uitkomst; het ontwerp.

Maatwerk en aandacht zijn kenmerkend voor mijn manier van doen. Alles op het meest geschikte moment en met de juiste mensen. Vanaf het eerste contact begeleid ik de opdrachtgever in het hele proces tot na de oplevering van het project. Ik ben dan ook degene die alle overwegingen en beslissingen met de opdrachtgever bespreekt en de samenhang bewaakt.

Als architect speel ik met licht en ruimte, met binnen en buiten. In het ontwerp ga ik op zoek naar de ultieme balans tussen die factoren. Met respect voor de mensen die er gebruik van maken, maar ook voor de natuur. Niets is onomkeerbaar in mijn ontwerpen. Ik streef naar een ecologisch evenwicht. Mijn klanten delen mijn visie op het ideale gebouw in relatie tot de gebruiker (mens), de stad en de wereld om ons heen (milieu|natuur) en willen daar invulling aan geven.

Sluit dit aan bij jouw ideale woon- of werksituatie?