Project de Buren

Jaar
2009
Opdrachtgever
Gemeente Enschede
Vraag
Ontwerp een plan van aanpak voor een landschappelijk karakteristieke setting van het Twentse boerenkavel dat in collectief particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld wordt.
Oplossing
Ik heb een parallel getrokken tussen de boer als ontwikkelaar van de boerenkavel en de vier potentiële opdrachtgevers. Tussen deze opdrachtgevers ben ik de intermediair die hun individuele belangen ontwerpend zo op elkaar afstemt dat ze er allemaal profijt van hebben. Ik breng de eenheid in hun diversiteit aan.