Werkwijze

Ontwerpen – en bouwen en verbouwen – is keuzes maken. Daar begeleid ik je bij. Terwijl ik ontwerp, bepaal ik in samenspraak met je, alles wat ik op basis van de opdracht en met mijn kennis en ervaring als architect kan bepalen. Ik ben de enige adviseur die bij alle fases betrokken is. Dat stelt mij is staat om verbanden te leggen tussen alle beslissingen. Ik bewaak doelen en uitgangspunten vanaf het eerste schets tot en met de oplevering.

Voor het beste resultaat werken we van grof naar fijn, stap voor stap in de juiste volgorde.

 

Onderzoek

Alle factoren die een bepalende rol spelen in het proces breng ik in kaart. Ik bekijk welke deskundigen aan het project meewerken en in welke fase en leg ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid vast.

Voorlopig Ontwerp

In het voorlopig ontwerp bepaal ik de gebouworganisatie en de terreinindeling; de grootte en de indeling en ligging van het gebouw op de kavel. Eerst in grote lijnen, daarna steeds verfijnder, tot de ruimtes bepaald zijn en ik de eerste beelden kan maken van het gebouw in zijn omgeving.

Definitief Ontwerp

Als het voorlopig ontwerp is goedgekeurd, werk ik samen met andere specialisten, zoals adviseurs, constructeurs en installateurs, de ruimtes uit naar hun specifieke gebruik en bepalen ze de juiste maten voor materialen en installaties.

Bouwvoorbereiding

We leggen kleuren- en materialenstaten, merken en typen, kwaliteiten en keurmerken vast in contractstukken. Ik werk alles technisch uit en produceer de tekeningen en berekeningen waarmee ik de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan doen.

Prijsvorming en Aanbesteding

Je geeft akkoord op de kostenraming en bevestigt je dat je over het benodigde budget beschikt. We betrekken de aannemers in het proces. Zij maken een prijs.

Uitvoering en Oplevering

Ik maak de werktekeningen en controleer productietekeningen van (onder)aannemers, planningen en kwaliteitscriteria van uitgevoerde werkzaamheden. Tot slot bekijk ik of alles uitgevoerd is volgens opdracht en stel ik de eindafrekening op.

Gefeliciteerd, je pand is klaar. Reden voor een feestje.